Sendyk - Street

Sendyk to jeden z najciekawszych streetowców w Poldonie. Z roku na rok sieka coraz ciekawsze akcje! Doceniamy taką postawę i jednogłosnie dopisujemy do listy nominowanych!